1. Praca nad osobowością jest istotną częścią praktyki wewnętrznej, zmierzającej do poznania i urzeczywistnienia prawdy. Bez niej prawda pozostaje tylko pojęciem teoretycznym. Każdy prawdziwy okultysta przekształca osobowość w dogodne narzędzie poprzez szereg praktyk. Organizacje hermetyczne tworzą systemy inicjacyjne, polegające na przechodzeniu treningu od samych podstaw, do rozwiniętych form praktyki.
 2. Celem tej pracy jest przede wszystkim wyjście poza iluzje ego i umysłu. Człowiek w zwykłych warunkach funkcjonuje zasadniczo w oparciu o wyobraźnię. Ta wyobraźnia dotyczy jego ja. Kreuje ja i podtrzymuje je w istnieniu, jako że nie zna on prawdziwego siebie a względy praktyczne wymagają od niego posiadania ośrodka świadomości, wiedzy, wpływu i decyzji.
 3. Każdy tworzy sobie takie ja, składając je z różnych elementów. Naśladuje otoczenie, dodając do niego coraz to inne, spełniające różne funkcje detale. Nie jest to jednak prawdziwa jaźń, a forma snu na jawie. Iluzja ta narzuca się percepcji i zaciemnia postrzegany świat zewnętrzny i wewnętrzny.
 4. Umysł produkuje na zamówienie ciała i życia różne rodzaje wyobrażeń, które stają się osią postępowania. W praktyce wewnętrznej rozpoznajemy te produkty i pozbywamy się ich, zastępując myślenie świadomością.
 5. Ludzie w większości kierują się swoimi myślami, wyobrażeniami, a nie widzeniem. Dlatego tak często, prawie zawsze dochodzi do kolizji z faktami i tak niewielu osiąga sukcesy, także na gruncie samopoznania i samorealizacji.
 6. Umysł wymaga opanowania, opróżnienia, i do tego celu stosuje się różne ćwiczenia, a zwłaszcza jedno, najistotniejsze z perspektywy prawdy i poznania - koncentrację.
 7. Skoncentrowana uwaga zawłaszcza umysł, odcina myślenie, przejmuje władzę nad myślami i rozbija strukturę ego. Kontaktuje z prawdziwą jaźnią i umożliwia uważną orientację w świecie zmysłów.
 8. Trening koncentracji powinien przebiegać odpowiednio długo, według odpowiednich instrukcji, poza tym wracać do niego wypada na każdym stopniu wtajemniczenia. Jest to ćwiczenie i dla początkującego, i dla mistrza.
 9. Bez koncentracji praktykujący jest jak rycerz bez broni. Nie można dokonać nic istotnego, niemożliwy jest jakikolwiek sukces. Ludzie bawią się tylko w ezoteryków i okultystów. Nie osiągają żadnych prawdziwych celów związanych z hermetyzmem.
 10. Co najwyżej szafują pojęciami, zagłębiają się w lekturze i mnożą wyobrażenia, zamiast je redukować i sprowadzać umysł do poziomu narzędzia.
 11. Oto wielka podpowiedź dla Ciebie, kimkolwiek jesteś, by uprawiać koncentrację jako najważniejszy trening wewnętrzny. Bez tego dom Twojej praktyki budowany będzie na piasku, i to na ruchomym.
 12. To nie może być także dowolne ćwiczenie skupiania uwagi, choć lepsze takie, niż żadne. Szukaj, a znajdziesz. Kiedy uczeń jest gotowy, spotyka mistrza. Wiedza wyjdzie Ci na spotkanie, jeżeli Ty zaczniesz poruszać się w jej kierunku.