1. Człowiek człowiekowi wilkiem - pisał pisarz rzymski Plaut. Musimy strzec się przed ludźmi, jako że obsesją i sposobem życia niektórych jest sprawowanie władzy nad innymi. A większość, z kolei, żyje mentalnością kolektywną, utożsamiając się z masami.
  2. Neofita musi celować w swoją indywidualność i odkrywać, że jest istotą odrębną, samodzielną, osobą - osobną jaźnią. Nie stanowi części żadnej organizacji, nie jest członkiem żadnego kościoła chrystusowego, którego ktoś inny jest głową.
  3. W tym celu, by wyeliminować przywiązanie do ludzi i słabość do ulegania władzy, ale i narzucania jej innym, wykonywać powinien praktyki związane z poznaniem siebie jako indywiduum.
  4. To wymaga, by bardzo to ugruntować, zgłębić, przekraczając linię teorii, mocno zlewając z tym doświadczenie.
  5. Jedynie z indywidualności płynąć mogą prawdziwe wglądy i moce. Różne systemy mistyczne poniżają indywidualność, odbierają jaźni samoistność, uznają ją za złudzenie lub część większej całości.
  6. Mówimy precz tym zwodniczym naukom. Jaźń jest tym, co kultywujemy, w co celujemy, co stanowi sens naszej praktyki, ale i sens pojawiania się tutaj, na ziemi.
  7. Cała wiedza pochodzi z jaźni - wiedza o sobie, o ścieżce wzrostu i samopoznania. Ci, którzy głoszą odrzucenie jaźni, są bezdusznymi potworami, opętanymi przez demony zombie lub zwyczajnie wariatami.
  8. Tym, co ludzie naruszają najbardziej, jest prywatność. My głosimy: jeśli istnieje coś świętego na tym i w każdym innym świecie, to jest tym właśnie ona - nienaruszalna przestrzeń własnej jaźni. Nienaturalna wtedy, kiedy wie się, jak ją chronić, chronić zasadniczo przed własnym ego i jego żądzą, która związuje z innymi i każe widzieć w sobie element w zbiorze i egzemplarz gatunku.
  9. Albo jesteś odrębny, albo nie ma cię wcale, człowiecze.
  10. Egzemplaryzm jest ojcem "muszę".